Vězenská poradna

Možné náměty a organizační členění VS ČR

Možné náměty pro vaše konzultace s poradcem:

Klíčová slova pro Vás

Výkon trestu, výkon vazby, výkon zabezpečovací detence, vězněné osoby, odsouzený, obviněný, chovanec, návštěvy, telefonování, zaměstnávání, nástup do výkonu trestu, nástup do vězení, umísťování vězňů, propuštění z vězení, vycházka, přemístění do jiné věznice, extramurální aktivity, program zacházení, kázeňské řízení – pochvala a kázeňský trest, zdravotní péče o vězně, stížnost ve věznici, žádost / stížnost do věznice, vazební věznice, Vězeňská služba ČR, druhy věznic, oddílů a oddělení, volný čas ve vězení, propuštění z výkonu trestu, propuštění z vazby, propuštění z výkonu zabezpečovací detence. Základní lidská práva pro vězně.

Nástup do výkonu trestu odnětí svobody. Jaký je režim ve vězení. Co mě čeká ve vězení. Co potřebuji do vězení. Co můžu mít ve vězení. Jaký bude život ve vězení. Dotaz k vězení. Věci při nástupu do výkonu trestu. Jak řešit zdravotní problémy ve vězení. Zajištění lékařské péče ve vězení. Korespondence vězni. Balík do vězení a co má obsahovat. Jak poslat balík vězni a co můžu do vězení poslat. Jaké věci může posílat vězeň z vězení. Jak poslat peníze do vězení a způsob zaslání financí vězni. Telefonní hovory vězňů. Jak telefonovat ve vězeni. Jak získat zaměstnání ve vězení. Jak žádat o návštěvu ve vězení. Návštěvy odsouzených, obviněných, chovanců a druhy návštěv. Co můžu předat vězni při návštěvě. Žádost o přerušení výkonu trestu. Přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů. Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu. Připojení se k žádosti o podmíněné propuštění. Stížnost proti zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění. Žádost o přemístění do jiné věznice. Jak řešit problém ve vězení. Stížnost na špatné zacházení s odsouzeným. Dodržování lidských práv ve vězení.

Organizační členění Vězeňské služby ČR k 1.6.2020

Vazební věznice

Věznice

Detenční ústavy


Vězeňská poradna