Vězenská poradna

Koronavirus – jak se změnil režim vězňů? Proč je důležité zaměstnávat odsouzené?

(aktuálně k 18.2.2021)

V současné době jsou zakázány návštěvy rodinných příslušníků a blízkých osob vězňů. Situace má dopad na psychiku vězňů, kterým chybí zejména osobní kontakt s rodinami. Zaměstnanost odsouzených poklesla a změnit se musel také režim vycházek či volnočasových aktivit.

Proč je důležité zaměstnávat odsouzené?

Věznice vytvářejí podmínky pro zaměstnávání odsouzených buď v rámci svého provozu, vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti anebo smluvně u jiných subjektů.

Odsouzení si zařazením do práce udržují nebo nově získávají pracovní návyky. Je to důležité pro uplatnění na trhu práce po propuštění z výkonu trestu. Odsouzení za svou práci dostávají finanční odměnu podle vykonané práce, a proto jsou schopni splácet své případné závazky (např. výživné, náklady na výkon trestu, dluhy, exekuce apod.), také si mohou vydělané finance šetřit. Díky své dobré pracovní aktivitě (tj. např. odpovědným přístupem k plnění stanovených pracovních povinností) mají také větší šanci na podmíněné propuštění.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Pokud kdokoliv potřebujete naši pomoc a porozumění při řešení vězeňského problému, obraťte se na poradce – odborníka na současné vězeňství prostřednictvím formuláře zde https://vezenskaporadna.cz/pro-klienty-do-jejichz-zivota…/ nebo nás kontaktujte e-mailem na info@vezenskaporadna.cz. Do formuláře popište svůj problém a poradce vám zašle nabídku cenové kalkulace za službu, kterou požadujete.

Nabízíme také další služby konzultace s poradcem: telefonické poradenství nebo osobní schůzka/y za stanovených podmínek uvedených na www.vezenskaporadna.cz .

Vaše Vězeňská poradna