Vězenská poradna

NOVÉ OPATŘENÍ K NÁVŠTĚVÁM VE VĚZNICÍCH – OD 22.11.2021

Od 22.11.2021 se musí návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců prokazovat očkováním, potvrzením o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech nebo negativním výsledkem PCR testu, který není starší než 72 hodin. Z tohoto pravidla jsou stanoveny výjimky: nevztahuje se na děti do 12 let, obhájce, advokáty, opatrovníky, duchovní a zástupce diplomatických misí a konzulárních úřadů. 

Návštěva musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiným ochranným prostředkem s filtračním účinkem alespoň 94%.


zdroj: Covid Portál-https://covid.gov.cz/