Vězenská poradna

Všichni potřebují POCHOPENÍ, DŮVĚRU A PODPORU

Pochopení, důvěra a podpora jsou tím nejdůležitějším, co v této koronavirové době všichni potřebují, a to i vaši blízcí a přátelé, kteří jsou umístěni ve věznicích. Týká se to všech bez ohledu na vzdělání, sociální postavení, životní styl, náboženskou orientaci, rasu a věk.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Pokud kdokoliv potřebujete naši pomoc a porozumění při řešení vězeňského problému, obraťte se na poradce – odborníka na současné vězeňství prostřednictvím formuláře zde https://vezenskaporadna.cz/pro-klienty-do-jejichz-zivota…/ nebo nás kontaktujte e-mailem na info@vezenskaporadna.cz. Do formuláře popište svůj problém a poradce vám zašle nabídku cenové kalkulace za službu, kterou požadujete.

Nabízíme také další služby konzultace s poradcem: telefonické poradenství nebo osobní schůzka/y za stanovených podmínek uvedených na www.vezenskaporadna.cz .

Nebojte se obrátit na odborníka, který s vámi nastalou situaci rozebere a pokusí se vám pomoci. Popište svůj problém a poradce vám zašle nabídku cenové kalkulace za službu, kterou požadujete.

Vaše Vězeňská poradna