Vězenská poradna

UDĚLENÍ MILOSTI PREZIDENTEM REPUBLIKY

PREZIDENT
REPUBLIKY UDĚLIL DALŠÍ MILOST ODSOUZENÉMU
 
(středa
31.03.2021)

Podle informací „z Hradu“ se prezident republiky Miloš Zeman rozhodl vyhovět žadateli o milost a prominout nemocnému muži zbytek nepodmíněného trestu odnětí svobody za skutky loupeže a nebezpečného vyhrožování. Jednalo se o onkologicky nemocného muže s onemocněním polykacích cest a řadou dalších chronických chorob, které celkově muže ohrožují na jeho životě.

JAK JE TO S UDĚLOVÁNÍM MILOSTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY?

 Udělení milosti je pravomoc prezidenta, který může navrhnout, aby se trestní řízení nezahajovalo, nebo může již běžící řízení zastavit. Prezident republiky může odpustit nebo zmírnit trest nebo odsouzení zahladit. O udělení milosti rozhoduje prezident republiky výhradně na základě své úvahy. Dobré je vědět, že Ministerstvo spravedlnosti je pověřeno shromažďováním žádostí o milost a podkladů k nim a jejich předběžným vyhodnocením. Žádost o milost může podat kdokoliv ve svůj prospěch i ve prospěch jiné osoby. Proto je správným rozhodnutím obrátit se v této věci sepsání žádosti o milost na našeho poradce, který odborně zpracuje žádost včetně všech náležitostí a zajištění podkladů tak, aby mohla být žádost prezidentem republiky projednána.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Potřebujete správně sepsat žádost o milost, která prezidenta republiky zaujme natolik, aby se jí věnoval? Využijte našich služeb a oslovte našeho poradce prostřednictvím formuláře zde: https://vezenskaporadna.cz/pro-klienty-do-jejichz-zivota-zasahlo-vezneni/. Jedná se o placenou poradenskou službu za podmínek uvedených na těchto stránkách Vězeňské poradny (https://vezenskaporadna.cz/obchodni-podminky/).

Vaše Vězeňská poradna